Tuesday, January 15, 2019

संक्रातीच्या गोड शुभेच्छा।

तिळाप्रमाणे तुमच्या आमच्या
मैत्रीत नेहमी गोडी असावी।
नि:स्वार्थी मित्र सोबत कायम
आमच्यात गैरसमजाची ती किड नसावी।
मरेपर्यंत तुमची मैत्री हवी मजला
या स्वार्थी मनाची इच्छा।
तिळ गुळ घ्या गोड बोला
मकर संक्रातीच्या हार्दिक शुभेच्छा।
कवी प्रेम।
१५/०१/०१९
९६०४०००९६९
http://prempawal4000.blogspot.in/

Wednesday, November 21, 2018

नादान ती

ना समज नादान ती
माझं मन मला म्हणतं।
तिचं ही प्रेम माझ्यावर...
एक मनं मला सागतं।
माझ्यात सहज बदल घडुन
नावा निराळी राहते ती।
ना रंभा ना उर्वशी
माझ्यासाठी या हुन भारी ती।
कवी प्रेम।
सु.देवळा(आष्टी)
२१/११/०१८
९६०४०००९६९
http://prempawal4000.blogspot.in/

Monday, November 5, 2018

माफ कर मला....

आपल्याच माणसांना
ओळखण्यात मी कसा चुकलो..?
अनोखी व्यक्तिबरोबर नको संबंध
हे तुझ्याकडुन बरं शिकलो।
मुद्दामुन नव्हे गं खरंच...
मी तुला नव्हतं ओळखलं..!
तुझीच जागा मनात माझ्या
ऐवढंच मनाला समजलं।
माफ कर मला तु ओळखण्यात
तुला मी चुकी केली।
तुझ्याशिवाय नको कोणतीच
मुलगी जिवनात हिच मनाने कबुली दिली।
कवी प्रेम।
०५/११/०१८
९६०४०००९६९
http://prempawal4000.blogspot.in/

योगायोग त्यान नावाचा...!


योगायोग मित्रांनो त्याच नावाची
अनोळखी व्यक्ती आज मला fb वर बोलली।
तिच्यासोबत बोलताना माझ्या
भुतकाळाची काही पाने नंकळत उलटली।
का...?हे असं सारखं
माझ्या सोबतंच घडतं।
काय करत असेल ती या
प्रश्नाला पुन्हा अवदान सुटतं।
नाही विचार करु शकतं मी
कधी ती सोडता कुणाचा।
तिला वघळता आयुष्य शुन्य
काय सारांश या जिवनाचा..?
कवी प्रेम पवळ
०५/११/०१८
९६०४०००९६९
http://prempawal4000.blogspot.in/

Wednesday, October 24, 2018

पेन सोडतोय

मानशीक तनावामुळे हे असं
सारखं डोंक दुखंवु शक्त
तश्र्यांचा दावा आहे।
आता मी लवकरच या सर्व
गोष्टीपासुन थोडा संन्यास घेणार आहे।
या सर्व अडचणी लक्षात घेता
मला थोडे दिवस तरी..पेन
सोडावा लागतो।
आठवणीत कायम राहताल तुम्ही
सर्व तोपर्यंत मी तुमचा गुन्हेगार
ठरतोय।
*तुमचा मित्र कवी*
प्रेम।
२४/१०/०१८
९६०४०००९६९
http://prempawal4000.blogspot.in/

Thursday, October 18, 2018

हॅप्पी दसरा

आपट्याच्या पानाला त्या
आज सोन्यांच मोल आहे।
हिंदू संस्कृतिचा इतिहास
बंघावा तेवढा खोल आहे।
नितीमत्ता जपुनिया आपणं
गुन्हेगारी प्रवृत्ती सारी विसरा।
हाच संदेश फक्त माझ्या अन्
माझ्या परिवारकडुन तुम्हाला
हॅपी दसरा।
कवी प्रेम।
१८/१०/०१८
९६०४०००९६९
http://prempawal4000.blogspot.in/

Tuesday, October 16, 2018

प्रेम कवी जन्माला आला...!


बावळंट शब्दावर तिचा
नेहमीच जोर असायचा।
अन् हाच तिचा शब्द
मला प्रेम नगरी दाखवायचा।
आज ही अठवतंय मला
ते गोड तिचं लाजणं...!
मनाला आवर घालुन
नजरेच्या भाषेत बोलणं।
मी नाही जा...असं
सारखं रागात ओरडणं।
या तिच्या स्वभावामुळेच तर..
हा प्रेम कवी जन्माला आला।
प्रत्येक पुरस्काराची हकदार ती
अन् पुरस्कार तिला अर्पण केला।
कवी प्रेम।
१६/१०/०१८
९६०४०००९६९
http://prempawal4000.blogspot.in/